RANGANNA SAOR
IN AISCE
FREE CLASSES
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society

MÚINEADH NA GAEILGE - RANGANNA SAOR IN AISCE
 
TEACHING THE IRISH LANGUAGE - FREE CLASSES

* "Ranganna Philo-Celtic" saor i Scoil Chumann Carad na
Gaeilge ag

https://groups.io/g/philo-celtic-society

Thosaíomar ár scoil nua ar an idirlíon Lá Fhéile Bríde 2007 le 6 rang
múinte lenár mbaill Deirdre Uí Fhaoláin, Máiréad Perron, Pádraig Ó
Clúmháin, Daithí Mac Lochlainn, Lugh de Paor, agus Gearóid Ó
Ceallaigh.   Anois, tá ár "Philo-Celtic Classes" cáiliúla ar fáil
saor-in-aisce ar fud an domhain.   Roimh 20 Feabhra 2007, bhí breis
agus 75 scoláire againn cheana féin ó thíortha mar An Astráil, an
Bhrasail, Ceanada, an Frainc, an Íodáil, an Ísiltír, an Pholainn, Poblacht
na Seice, Peiriú, Sasana, agus na Stáit Aontaithe.   Téigh go Scoil
Chumann Carad na Gaeilge ag an seoladh thuas chun clárú agus
chun do rang a roghnú.   Buail "Join This Group" ansin, sáraigh scrúdú
'spam' agus tá tú cláraithe sa Scoil!   Ansin, roghnaigh do rang!

* Babylon, New York.   

Múineann ár mbaill gach rang ag Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín, 14
rang agus cheardlann i n-iomlán, níos mó ranganna na Gaeilge ná ag
aon scoil, eagraíocht, nó ollscoil eile i Meiriceá Thuaidh.  Féach ar
Ranganna Ag Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín.
 
* Free "Philo-Celtic Classes" in The Philo-Celtic Society School at


https://groups.io/g/philo-celtic-society

We began our new school on the internet on St. Bridget's Day 2007
(February 1, 2007) with 6 classes taught by our members Deirdre Ní
Fhaoláin, Máiréad Perron, Pádraig Ó Clúmháin, Daithí Mac Lochlainn,
Lugh de Paor, and Gearóid Ó Ceallaigh.    Now, our famous
"Philo-Celtic Classes" are available for free around the world.   By
February 20, 2007, we already had more than 75 students from
countries like Australia, Brazil, Canada, France, Italy, the Netherlands,
Poland, the Czech Republic, Peru, England, and the United States.   Go
to The Philo-Celtic Society School at the address above to register and
to choose your class.   Hit "Join This Group" on that page, pass a spam
test, and you're registered in the School!   Then choose your class!

* Babylon, New York.   

Our members teach every class at The Gerry Tobin Irish Language
School, 14 classes and workshops in all, more Irish language classes
than any other school, organization, or university in North America.  See
Classes At The Gerry Tobin Irish Language School.
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge!
Irish Language Renaissance!