Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
FAIRSINGIÚ
EXPANSION

Fás nó Bás!  /  Grow or Die!
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
FAIRSINGIÚ NA GAEILGE I nÁITEANNA NUATá daltaí againn ar fud an domhain agus ar bheagnach gach
ilchríoch!  

Chun teacht isteach inár measc, téigh go
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/  agus
sáraigh scrúdú 'spam'.  Chomh furasta agus sin.
 
EXPANSION OF IRISH IN NEW PLACESWe have students all around the world and on almost every
continent!

To join us, go to
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/  and pass
a spam test.  As easy as that.
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!