BALLRAÍOCHT
MEMBERSHIP
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society

Chun Teacht Isteach

Chun teacht isteach i gCumann Carad Na Gaeilge, ar dtús bí cinnte go
n-aontaíonn tú lenár gcuspóirí (féach ar
Cuspóirí) agus gur léigh tú an
t-ábhar thíos.  Ansin téigh go
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/  agus tar isteach inár
bpobal scoile.  Ansin is féidir leat teachtaireacht a chur chuig:
philo-celticsociety@yahoogroups.com chun insint dúinn gur mhaith leat
a bheith i do bhall.  

Bhí a lán fadhbanna againn le spam.  Mar sin, nuair a thagann tú
isteach inár bpobal, iarrfaimid ort scrúdú gnáthach i gcoinne spam a
shárú.


Trí Leibhéal Páirteachais

Tá trí leibhéal páirteachais i gCumann Carad na Gaeilge:

1.  Scoláire

Tá fáilte roimh chách inár Scoil Chumann Carad na Gaeilge shaor in
aisce ar líne ag
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ .   

2.  Ball Idirnáisiúnta

Aontaíonn ár mBaill Idirnáisiúnta lenár gcuspóirí.  Spreagann siad ár
n-obair agus tá siad toilteanach taca airgeadais a thabhairt donár
gCumann, .i. ba mhaith leo dleachtanna bliantúla de $30 a íoc nuair a
fhaighimid ár stádas neamhbhrabúsach.    

3.  Ball Meithle

Aontaíonn ár mBaill Mheithle lenár gcuspóirí.  Spreagann siad ár
n-obair agus tá siad toilteanach taca airgeadais a thabhairt donár
gCumann, .i. ba mhaith leo dleachtanna bliantúla de $30 a íoc nuair a
fhaighimid ár stádas neamhbhrabúsach ón IRS.  Deonaíonn ár mBaill
Mheithle a n-am mar mhúinteoirí inár Scoil, ar choistí ár gCumainn, nó
mar oifigigh ár gCumainn.  Tá siad i n-ann gnó ár gCumainn a
dhéanamh trí mheán na Gaeilge.  Tá ceart vótála ag Baill Mheithle ach
ní ag Baill Idirnáisiúnta.  Chun vótáil, deonaigh d'am mar cheann
desnár múinteoirí, mar oifigeach nó ar choiste, agus cleachtaigh do
Ghaeilge.      
 
To Join

To join The Philo-Celtic Society, first be sure that you agree with our
goals (see
Goals) and that you have read the material below.  Then go
to
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ , and join our
school community.  Then you can send an email to
philo-celticsociety@yahoogroups.com  to tell us that you would lilke to
be a member.


We've had a lot of trouble with spam.  So when you join our community,  
we'll ask you to take a typical anti-spam test.Three Levels Of Participation

There are three levels of participation in our Society:

1.  Student

All are welcome in our free, on-line Philo-Celtic Society School at
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ .   

2.  International Member

Our International Members agree with our goals.  They encourage our
work and they are willing to provide financial support to our Society, i.e.
they would like to pay annual dues of $30 annually when we obtain our
non-profit status.    

3.  Meitheal Member

Our Meitheal Members agree with our goals.  They encourage our work
and are willing to provide financial support to our Society, i.e. they
would like to pay annual dues of $30 annually when we obtain our
non-profit status from the IRS.  They volunteer their time as teachers in
our School, on committees of our Society, or as officers of our Society.  
They are able to do the business of our Society through the medium of
the Irish language.  Meitheal Members have the right to vote but
International Members do not.  To vote, volunteer your time as one of
our teachers, as an officer or on a committee, and practice your
Irish.      
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We are helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!Baill Mheithle / Meitheal Members

I dtaobh ár gcuspóirí 7 a gcomhlíonadh: / Related to our goals & their fulfillment:

Larry Ackerman - Sasana, ball ó Eanáir 2007- Múinteoir Idirlín / Internet Teacher
Gearóid Ó hAnnaidh - Lucsamburg, ball ó Bhealtaine 2007- Múinteoir Idirlín / Internet Teacher; Rúnaí um Mhúineadh / Secretary for Teaching
Caoimhín Ó Buí - Baile Átha Cliath, Éire, ball ó Lúnasa 2008 - Eagarthóir d'AN GAEL-BREISE! / Editor for AN GAEL-EXTRA!
Réamonn Ó Cléirigh - Northport, New York, ball ó 2004 - Múinteoir / Teacher
Pádraig Ó Clúmháin - Lindenhurst, Nua-Eabhrac - ball ó 2004 - Iar-Mhúinteoir Idirlín, Múinteoir / Teacher
Breandán Ó Dubhshláine - Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó Mheán Fómhair 2006 - Múinteoir / Teacher
Deirdre Ní Fhaoláin - Boston, Massachusetts, ball ó 2004 - Iar-Mhúinteoir Idirlín
Éamon Jeffers - Londain, Sasana, ball ó Mhárta 2008 - Eagarthóir d'AN GAEL-BREISE! / Editor for AN GAEL-EXTRA!
Daithí Mac Lochlainn - ball ó 2004 - Iar-Rúnaí Um Mhúineadh na Gaeilge, Múinteoir / Teacher
Séamas Ó Neachtain - West Babylon, New York, ball ó 2004 - Rúnaí Um Chraobhscaoileadh / Broadcast Secretary, Múinteoir / Teacher,
Múinteoir Idirlín / Internet Teacher
Lugh de Paor - Seaford, New York, ball ó 2004 - Iar-Mhúinteoir Idirlín, Múinteoir / Teacher
Máiréad Perron - Orlando, Florida, ball ó 2004 - Múinteoir Idirlín / Internet Teacher
Máire Mhic an Phríora - Baile Átha Cliath, Éire, ball ó Eanáir 2008 - Múinteoir Idirlín / Internet Teacher, Eagarthóir d'AN GAEL-BREISE! / Editor
for AN GAEL-EXTRA!
Éadaoin Nic an Phríora - Baile Átha Cliath, Éire, ball ó Mhárta 2008 - Eagarthóir d'AN GAEL-BREISE! / Editor for AN GAEL-EXTRA!
Seoirse Rath - Baile Átha Cliath, Éire, ball ó Lúnasa 2008 - Eagarthóir d'AN GAEL-BREISE! / Editor for AN GAEL-EXTRA!
Réamonn Ritchell - Inis Fada, New York, ball ó 2005 - Múinteoir / Teacher
Muiris Mag Ualghairg - An Bhreatain Bheag, ball ó Aibreán 2007 - Eagarthóir d'AN GAEL-BREISE! / Editor for AN GAEL-EXTRA!
Labhrás Wilson - Arnold, Maryland, ball ó Aibreán 2008 - Múinteoir Idirlín
Gearóid Ó Ceallaigh - Seaford, New York, ball ó 1993 - Múinteoir Idirlín, Rúnaí Um Thacaíocht D'Eagraíochtaí na Gaeilge, Eagarthóir
Bainisteoireachta d'AN GAEL-BREISE! / Internet Teacher, Secretary for Support of Irish Language Organizations, Managing Editor for AN
GAEL-EXTRA!

I dtaobh ár n-eagraíochta 7 ár bhforbartha:  /  Related to our organization and our development:

Éamonn de Bhál - Oileán Fada, New York, ball ó Bhealtaine 2006 - Teachtaire don Stáit / Representative to the State
Pádraig Ó Clúmháin - Lindenhurst, Nua-Eabhrac - ball ó 2004 - Iar-Rúnaí Ballraíochta, Iar-Chathaoirleach
Deirdre Ní Fhaoláin - Boston, Mass., ball ó 2004 - Staraí 7 Rúnaí Taifeadta, Teachtaire don IRS / Representative to the IRS
Tomás Muench - Stonybrook, New York, ball ó 2004 - Cisteoir / Treasurer
Peigí Breathnach Murano - Páirc an Fhia, Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó Mheán Fómhair 2007 - Rúnaí Ballraíochta / Membership Secretary
Séamas Ó Neachtain - West Babylon, New York, ball ó 2004 - Príomhoifigeach Teicneolaíochta / Chief Technology Officer, Cathaoirleach / Chair
Éamonn Seewald - Queens, New York, ball ó Nollaig 2006, teachtaire do Chomhairle Chumainn na Gaeilge / Representative to the Council of
Gaelic Societies
Gearóid Ó Ceallaigh - Seaford, New York, ball ó 1993 - Rúnaí Fógraíochta / Publicity Secretary, Iar-Chathaoirleach / Former Chair

Baill Idirnáisiúnta / International Members

Riocárd Adair - Albany, New York, ball ó Bhealtaine 2006
Luke Mac an Airchinnigh - Londain, Sasana, ball ó Lúnasa 2008
Mathúin Ó hAirt - Patchogue, New York, ball ó Iúil 2006
Tomás Mac Amhlaoibh - Glenmont, New York, ball ó Fheabhra 2009
Sheila Anderson-Lewis - Rocky Point, North Carolina, ball ó Bhealtaine 2008
Domhnall Ó Beabhtháin - Roanoke, Virginia, ball ó Bhealtaine 2006
Riocárd Mac an Bháird - Rio Rancho, New Mexico, ball ó Mheitheamh 2006
Séamus Ó Briain Blase - Azle, Texas, ball ó Mhárta 2006
John Boncek - Montgomery, Alabama, ball ó Eanáir 2007
Luath Brennan - ball ó Eanáir 2007
Pádraigín Ní Bhriain - Seattle, Washington, ball ó Fheabhra 2009
Rosemary O'Brien - Albany, New York, ball ó Mheitheamh 2006
Treasa Burkart - Milwaukee, Wisconsin, ball ó Mheán Fómhair 2007
Séamus Caomhánach - Peabody, Massachusetts, ball ó Dheireadh Fómhair 2007
Jerica Carsberg - La Conner, Washington, ball ó Mheán Fómhair 2007
Seoigh Éibhlín Caruth - ball ó Fheabhra 2009
Conor Ó Ceallaigh - Brooklyn, New York, ball ó 1993
Éibhlín Bean Uí Cheallaigh - Queens, New York, ball ó Eanáir 2007
Eoghan Ó Ceallaigh - Queens, New York, ball ó Nollaig 2006
Máire Ní Cheallaigh - Brooklyn, New York, ball ó 1993
Peadar Chojnowski - Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó 1994
Seán Ó Coraidh - Helena, Montana, ball ó Mheán Fómhair 2007
Jack Corr - Massapequa, New York, ball ó 2004
Éadhmonn Ua Cuinn - Elkins, West Virginia, ball ó 1959
Cecilia David - Brooklyn, New York, ball ó Mheitheamh 2006
Traolach de Brún - Vancouver, Canada, ball ó Eanáir 2007
Tomás de Priondargás - Richmond, Virginia, ball ó Aibreán 2008
Brian DeVale - Seaford, New York, ball ó 2004
Cindy Devitt - Lewiston, Maine, ball ó Mheán Fómhair 2007
Brian Ó Doghair - Franklin, Indiana, ball ó Fheabhra 2009
B. Scott Doty - Mattoon, Illinois, ball ó Mheán Fómhair 2007
Tad Downs - Baldwin Park, California, ball ó Mheán Fómhair 2007
Tomás Ó Dubhagáin - Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó 2004
Treasa Morgen Ní Eidhin bean Keefner - Cleveland, Ohio, ball ó Mheán Fómhair 2007
Maureen Elwood - Victoria, B.C., Canada, ball ó Eanáir 2007
Róibeárd Engesether - ball ó Fheabhra 2007
Linda Fleming-Hoyt - Greenbank, Washington, ball ó Eanáir 2007
Breandán Ó Floinn - Vancouver, Ceanada, ball ó Fheabhra 2009
Eric Funston - Ohio, Stáit Aontaithe Mheiriceá, ball ó Bhealtaine 2008
Cionaodh Mac Gabhann - Monroe, Louisiana, ball ó Mheán Fómhair 2007
Úna Gawne - Seattle, Washington, ball ó Fheabhra 2009
Liam Ó Grádaigh - Maine, S.A.M., ball ó Eanáir 2007
Máirín Grás-Miller - Vancouver, B.C., Canada, ball ó Fheabhra 2007
Sharron Gunn - Sidney, B.C., Canada, ball ó Fheabhra 2009
Virginia Hartman - Newtown, Pennsylvania, ball ó Mheán Fómhair 2007
Josh Hicks - Long Beach, California, ball ó Eanáir 2007
Colette Kavanaugh - Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó Shamhain 2006
Síobhán Kelsey - Bellingham, Washington, S.A.M., ball ó Fheabhra 2009
Jason Killingsworth - Decatur, Georgia, ball ó Mheán Fómhair 2007
Jan King - Bath, Maine, ball ó Mheán Fómhair 2007
Susan Kocsis - Anaheim, California, ball ó Fheabhra 2008
Máire Kosinski - Albany, New York, ball ó Bhealtaine 2006
Mariette LaBastille - Lucsamburg, ball ó Lúnasa 2007
Tréasaigh Laird - Austin, Texas, ball ó Mheán Fómhair 2007
Lynn McLaughlin - Albany, Nua-Eabhrac, ball ó Shamhain 2006
Stina Leicht - Austin, Texas, ball ó Eanáir 2008
Roibeárd Lingane - West Haven, Connecticut, ball ó Mheán Fómhair 2007
Marelyn Maille - Meredith, New Hampshire agus Dunnellon, Florida, ball ó Mhí na Nollag 2007
Seán Ó Máirtín - Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó Mheán Fómhair 2006
Pádraigín Bean Uí Mháirtín - Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó Mheán Fómhair 2006
Surendra Mathur - Jaipiur, Rajasthan, India, ball ó Fheabhra 2008
Doug Mitchell - State Road, North Carolina, ball ó Bhealtaine 2008
Caitlín Nic Mhurchadha - Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó 2004
Helen Murphy - Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó 1953
Antóine Padden - Dumfries, Virginia, ball ó Eanáir 2008
Bearach Parsons - St. Louis, Missouri, ball ó Dheireadh Fómhair 2008
James Pope - Sydney, New South Wales, Australia, ball ó Aibreán 2008
Tomás Priondargás - Richmond, Virginia, ball ó Aibreán 2008
Krista Rae - Mesa, Ohio, ball ó Lúnasa 2008
Séamus Mac Rannall - Mesa, Arizona, ball ó Mheán Fómhair 2007
David Robinson - Stockbridge, Georgia, ball ó Mheán Fómhair 2007
Alison Rua Roth - Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó Mhárta 2007
Buachán Áine Máire Ní Ruairc bean Uí Ruanaigh - Muncie, Indiana, ball ó Fheabhra 2009
Diane Sarkarati - Altadena, California, ball ó Fheabhra 2009
Marissa Scudlo - Oileán Fada, New York, ball ó Iúil 2007
Alizah Solomon - South Dakota, S.A.M., ball ó Eanáir 2007
Pádraig Stanley - Albany, New York, ball ó Bhealtaine 2006
Seán Mac Suibhne - Lucsamburg, ball ó Shamhain 2007
Pam Tangredi - Oileán Fada, Nua-Eabhrac, ball ó 1994
Lauren Thomas - Texas, S.A.M., ball ó Fheabhra 2009
Michelle Thompson - Cockeysville, Maryland, ball ó Bhealtaine 2008
Máiréad Tillman - Inis Fada, New York, ball ó 2004
Dianne Forrest Trautmann - South Setauket, Inis Fada, Nua-Eabhrac, ball ó 2007
Síle Ní Uallacháin - Manhattan, Nua-Eabhrac, ball ó Aibreán 2008
Muiris Mag Ualghairg - An Bhreatain Bheag, ball ó Aibreán 2007
Seán Mag Uidhir - Allen, Texas, S.A.M., ball ó Lúnasa 2007
Liam Ó hUrthaile - Hyannis, Massachusetts, ball ó Eanáir 2007
Elke Watson - Katoomba, Sléibhte Gorma, New South Wales, an Ástráil, ball ó Fheabhra 2008
Imelda White - ball ó Fheabhra 2007
Amanda Young - Lancaster, California, ball ó Mheán Fómhair 2007
Seo daoibh clár ár mball:  /  Here is a list of our members:
Athbheochan na Gaeilge!
Irish Language Renaissance!