Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
COTHÚ
PROMOTION & ENCOURAGEMENT
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
COTHÚ DO THIONSCADAIL
NA GAEILGE

Déanaimid poiblíocht ar son tionscadal mar seo:

* 9/2005 - Chuireamar poiblíocht amach go breis agus 225
nuachtán agus stáisiún raidió áitiúil faoi thrí scannán gearr na
Gaeilge ag an Long Island Film Festival: "Lipservice", "Yu Ming Is
Ainm Dom", agus "Cáca Milis" le Brendan Gleeson.

* An File Ar Buile -  leabhar

* An File Ar Buile - Poems From America - DD

* Cleas Amhrán - DD.  Ghlacamar páirt insan seoladh
dhlúthdhiosca seo Shéamais Uí Neachtain.  Tá eolas faoin
seoladh le fáil anseo.

* Deich nDán Luatha le Réamonn Ó Cléirigh - DD

* Ardaigh Do Ghloine le Brian DeVale - DD

* Eiseamláirí Na Nua-Ghaeilge -
An Chopail in Abairtí Aicme le
Gearóid Ó Ceallaigh

*
Tí Thrá Lí Media


Idir Lámha:

* Dlúthdhiosc nua filíochta as Gaeilge (Séamas Ó Neachtain)

* Dlúthdhiosc nua amhránaíochta traidisiúnta as Gaeilge (Brian
DeVale)


Chun faisnéis a chur chugainn faoi do thionscadail, téigh go
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ , sáraigh
scrúdú 'spam',  agus ansin cuir do fhaisnéis chugainn ag
philo-celticsociety@yahoogroups.com
 
PROMOTION & ENCOURAGEMENT FOR IRISH
LANGUAGE PROJECTS

We do publicity for projects like the following:

* 9/2005 - We sent out publicity to more than 225 local
newspapers and radio stations about three short Irish language
films at the Long Island Film Festival: "Lipservice", "Yu Ming Is
Ainm Dom", agus "Cáca Milis" with Brendan Gleeson.

* An File Ar Buile - Poems From America - book

* An File Ar Buile - Poems From America - CD

* A Trick Of Songs - CD.  We took part in the launch of this
compact disk by Séamas Ó Neachtain.   Information about the
launch can be found here.

* Ten Early Poems By Raymond Clarke - CD

* Raise Your Glass by Brian DeVale - CD

* Modern Irish Paradigms - The Copula in Classification
Sentences by Gearóid Ó Ceallaigh

*
Tí Thrá Lí Media


In Development:

* a new CD of Irish language poetry (Séamas Ó Neachtain)

* A new CD of traditional singing in Irish (Brian DeVale)To send us information about your projects, go to
http://groups.yahoo.com/group/philo-celticsociety/ , take the
spam test, and then send your information to us at
philo-celticsociety@yahoogroups.com .
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!