Bain sult as iad seo! / Enjoy
these!
Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
AILP
AILP
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
   
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We are helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!