Bain sult as iad seo! / Enjoy
these!
Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
Uimhir Bhuillí ó 1 Samhain, 2004
TEAGLAMAÍ
GUTAÍ EILE
OTHER VOWEL COMBINATIONS
Copyright 2005-2012
Cumann Carad Na Gaeilge
All Rights Reserved
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society

A.  THE VOWELS

B. VOWEL SURPRISES
(THE "DIPHTHONGS")

C. OTHER VOWEL
COMBINATIONS

D. THE CONSONANTS

E. THE LAST FEW RULES -
MOPPING UP

F. PRACTICE - IRISH
WORDS IN ENGLISH
 

Summary
BH
 
CH
 
DH
 
FH
 
GH
 
MH
 
PH
 
SH
 
TH
 
TEAGLAMAÍ EILE NA nGUTAÍ
The Other Combinations of Vowels
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Number of hits since November 1, 2004
Counter
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We are helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!