Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
CONAS SÍNTÍ
FADA A
DHÉANAMH
HOW TO MAKE FADAS
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
 

On any computer
On a US-English PC: hold down the <Alt> key and type one of the following
numbers on the numeric keypad of your keyboard ( with NumLock on ).
After you type the number, let go of the <Alt> key

á        160
ó        162
ú        163
é        130
í        161

Á        0193
Ó        0211
Ú        0218
É        144
Í        0205

In windows XP
If you press Ctrl and the single italic to the left of Enter, the next letter
you type will have the fada: á é í ó ú.

Apple Mac
Press <option> and the the vowel you want the accent on, simultaneously.

Or use the software called 'EasyReader'
CONAS SÍNTÍ FADA A DHÉANAMH
How to Make Fadas
WITH SUPPORT FROM

An Gael Magazine

Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín

Tí Thrá Lí Media

Irish Tribes

Cló an Druaidh / The Druid Press


Copyright (c) 2004-2012 by Cló an Druaidh / The Druid Press
Gach Ceart Faoi Choimeád. All Rights Reserved
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We are helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!