Ár nGníomhaíochtaí: / Our
Activities:
GUTAÍ
VOWELS
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
 
NA GUTAÍ
The Vowels
The Irish vowels are a, o, u, e, and i.   We don't use y.


Broad and Slender Vowels

We call a, o, and u the 'broad vowels.'  We call e and i the 'slender vowels.'  This is based on how they look.

A, o, and u are wider, so we call them 'broad.'  E and i are thinner, so we call them 'slender.'   

But this is also an important distinction for how we say things.   Like
solas vs. Seán , the broad and slender
vowels will determine how the closest consonants are pronounced.  But more about that further along.


Short and Long Vowels

All Irish vowels can be short or long.  

The short vowels are written a, o, u, e, and i.  The long vowels are written á, ó, ú, é, and í.   

The accent mark is called '
fada' (long) or 'síneadh fada' (long stretching)          .  

The short vowels are pronounced differently than the long vowels as you will see and hear directly below.


Pronunciation of Vowels

Click on the blue letters below to see and hear how the vowels are pronounced.  Memorize them.
Vowel
Short
Long
a and á
ah
aw
o and ó
short oh
long oh
u and ú
short uh
long 'ooo'
e and é
short eh
like French é, which rhymes
with 'hay' and 'may'
i and í
short ih
long 'eeee'
WITH SUPPORT FROM

An Gael Magazine

Scoil Ghaeilge Ghearóid Tóibín

Tí Thrá Lí Media

Irish Tribes

Cló an Druaidh / The Druid Press


Copyright (c) 2004-2012 by Cló an Druaidh / The Druid Press
Gach Ceart Faoi Choimeád. All Rights Reserved
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We're helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
a
o
u
e
i
Athbheochan na Gaeilge! /
Irish Language Renaissance!