MÚINEADH
TEACHING
setstats
CUMANN CARAD NA GAEILGE
The Philo-Celtic Society
MÚINEADH NA GAEILGE
Ábhar Scoile (Curaclam) Chumann Carad na Gaeilge


Scoil Chumann Carad na Gaeilge (ranganna saor in aisce)
 
TEACHING OF THE IRISH LANGUAGE
Philo-Celtic Society Teaching Materials (Curriculum)


The Philo-Celtic Society School (free classes)
Ag obair ar son na Gaeilge ó 1872
Working on behalf of the Irish Language since 1872
Táimid ag cabhrú le
hathbheochan na Gaeilge ar
fud an domhain!!
We are helping with the
renaissance of the Irish
Language throughout the
world!
Athbheochan na Gaeilge!
Irish Language Renaissance!